بایدشرایط حضور جوان ونوجوان در بقاع متبرکه رافراهم کنیم

به گزارش خبرنگار رکنا رشت ، دراین مراسم حجت الاسلام میرحسینی اشکوری رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان رشت ضمن تشکر از زحمات هیئت امنا در ایام ومناسبتهای محرم وصفر وفاطمیه وتهیه بسته های معیشتی ،توصیه هایی دررابطه با ویژه برنامه های فرهنگی اوقاف وفعال نمودن مراکز افق ایرادکرد،وی ازهیئت امنا خواست شرایط حضور جوان ونوجوان در بقاع متبرکه رافراهم کنند ،اوادامه داد درارزیابی هیئت امنا وتمدیداحکام آنها حضور جوانان و فعالیت درفضای مجازی مدنظر قرارخواهد گرفت او ملاک مهم در تایید صلاحیت هیئت امنای مساجدوبقاع راولایت مداری وحرکت در مدار انقلاب عنوان کرد وتاکید کرد هر کسی خارج ازچارچوب تعریف شده انقلاب حرکت کند جایی در مدیریت بقاع ومساجد ندارد،رئیس اداره اوقاف رشت ازامنا خواست خودرامجهز به اطلاعات روز وحضور فعال در فضای مجازی کنن و زمینه حضور جوانان با ابزار ونوآوری های  جذاب رافراهم آورند ،وی بااشاره به آغازدهه فجر،  انقلاب اسلامی در سال۵۷ را پدیده ای بی نظیر در هزارسال گذشته عنوان کرد و افزود امروز علی رغم همه مشکلات چشم امید ملتهای مستضعف دنیا به انقلاب اسلامی ایران است و این انقلاب امانتی است دردست ماوبرماست تا باهمه توان پاسدار این امانت الهی که ثمره خون هزاران شهیداست باشیم انجام برنامه های فرهنگی ویژه ایام الله دهه فجر دعوت ازسخنرانان وبرگزاری برنامه های متنوع فرهنگی ومسابقات علمی وتزئین بقاع متبرکه وعطرافشانی مزارشهدا ودیدارباخانواده معظم شهدا وافتتاح تعدادی از پروژه های عمرانی را ازدیگر برنامه های دهه فجربر شمرد.رشت رکنا مرجان گودرزی. 

آیا این خبر مفید بود؟