تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 آبفای گیلان

به گزارش خبرنگار رکنا رشت ، در جلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 که به صورت "ویدیو کنفرانس" ، با حضور دکتر خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور به عنوان نماینده ریاست مجمع و همچنین ‌مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، اعضای هیأت مدیره، معاونین و صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برگزار شد، بودجه پیشنهادی سال 1400 این شرکت به تصویب مجمع رسید.در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت مدیره این شرکت در خصوص برنامه های پیش بینی شده برای یکسال مالی، اعم از درآمدها ، اعتبارات دولتی ، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها جهت تحقق سیاستها و نیل به اهداف شرکت آب و فاضلاب گیلان، ارائه نمود و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل درخصوص درآمد های جاری و سرمایه ای و هزینه های شرکت، بودجه پیشنهادی سال 1400 به تصویب مجمع عمومی رسید.رشت رکنا مرجان گودرزی. 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟