فرارهای بیمه ای همواره مانعی برای برقراری توازن و پایداری مالی در تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار رکنا رشت، محمود سبحانی سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه این سازمان بعنوان مجموعه ای عمومی و غیردولتی از بودجه دولت برخوردار نبوده و تعهدات و خدمات ارائه شده از محل وصول حق بیمه ها و با مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان انجام می گیرد اذعان داشت : فرارهای بیمه ای به اشکال مختلف همواره یکی از چالش های موجود و بمنزله مانعی برای برقراری توازن و پایداری مالی در تامین اجتماعی محسوب می گردد . وی افزود : فرارهای بیمه ای معمولاً از سوی کارفرمایان صورت می گیرد و با بیمه شدگان در گروههای مشاغل آزاد و اختیاری از آنجا که با اراده شخصی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مینمایند در پرداختهای حق بیمه مشکلی وجود ندارد . سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه دو رویکرد نگرش و برداشت فرهنگی حاکم بر جامعه از یکسو و ابعاد اقتصادی از جانب دیگر معمولاً در اتخاذ رویکرد افراد در ورود به عرصه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه موثر است اظهار داشت : متاسفانه تفسیرهای غلط ، نگاه یکسویه و بعضاً مغرضانه و برداشتهای ناصواب از مفاهیم و تعهدات تامین اجتماعی و نادیده گرفتن نقش و تاثیرات مثبت آن بر عرصه های اجتماعی اقتصادی از مهمترین عوامل عدم مشارکت برخی کارفرمایان برای تحت پوشش قراردادن نیروهای شاغل میباشد . وی همچنین اظهار داشت : بیمه ننمودن کارگران در شرکتها و واحدهای صنفی بر خلاف قوانین کار و تامین اجتماعی ، عدم ارسال لیست های دستمزدی و حق بیمه واقعی بمنظور پائین آوردن میزان سهم حق بیمه و بدهی های چندصد میلیاردی کارفرمایان هر استان به تامین اجتماعی ، همگی دلایلی است برای وجود فرارهای بیمه ای که بعنوان یک چالش در فضای اعتمادسازی جامعه تلقی می گردد . محمود سبحانی با بیان اینکه محاسبات اکچوئری اساس تعهدات بیمه ای را در دنیا تشکیل میدهد اذعان داشت : وقتی نسبت شاغلین با جمعیت بیمه شدگان برابر نبوده و یا دستمزدهای اعمال شده برای افراد با واقعیتها مطابقت نداشته و حق بیمه آن بصورت درست انجام نشود شکافی عمیق میان زندگی بیمه شدگان در زمان کار با مقطع دریافت تعهداتی همچون بازنشستگی ایجاد میگردد که در فرارهای بیمه ای و دستمزدهای غیرواقعی ریشه دارد . سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با ابراز خرسندی از اینکه فضای تعاملاتی تامین اجتماعی با مجامع کارفرمایی در سالهای اخیر بسیار تقویت و تلطیف گردیده و دیوار بی اعتمادی گذشته دیگر بر کارفرمایان حاکم نیست افزود : امروزه بیشتر شرکای اجتماعی و شهروندان در سطح جامعه بر ضرورت بیمه های اجتماعی و نقش آن در ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی و افزایش بهره وری محیط کار واقف بوده و بسیاری از دغدغه های ناشی از فقدان فرهنگ و آگاهی های بیمه ای از جامعه رخت بربسته است . محمود سبحانی با بیان اینکه در حال حاضر تنها بین 60 تا 65 درصد تعهدات استان از محل منابع وصول حق بیمه تحقق می یابد ، به بدهی بیمه ای حدوداً هزار میلیارد تومانی کارفرمایان گیلانی اشاره نموده و اظهار امیدواری کرد تا با انجام بموقع و درست تکالیف قانونی از سوی شرکای اجتماعی بتوانیم در مسیر خدمت رسانی همچون گذشته گامهایی اساسی برداریم . رشت رکنا مرجان گودرزی. 

 

آیا این خبر مفید بود؟