آتش سوزی در راسته بازار بزرگ به خیر گذشت

به گزارش خبرنگار رکنا رشت، رییس سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه بر اثر ریخته شدن روغن داغ بر روی اجاق روشن موجبات بروز آتش سوزی فراهم شد،افزود: خوشبختانه قبل ازرسیدن آتش نشانان آتش توسط مالک تا حدودی کنترل شد که تیم اطفایی نسبت به مهار و اطفای کامل آتش اقدام کردند.مومنی به اهمیت فراگیری دانش استفاده از خاموش کننده های دستی تاکید داشت و ادامه داد: بسیاری از آتش سوزی های بزرگ می تواند در لحظات اولیه باآگاهی و هوشیاری مالک یا حاضرین درصحنه حادثه قابل کنترل وپیشگیری باشد.وی بابیان اینکه این سازمان به جدیت جهت اشاعه فرهنگ ایمنی وآتش نشانی اقدام می نماید،افزود: شهروندان بامراجعه به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی می توانند در زمانی کمتر از چنددقیقه نسبت به فراگیری این علم اقدام نمایند.باتوجه به شیوع ویروس کرونا وحذف آموزش های حضوری این سازمان باجدیت بیشتری نسبت به تهیه کلیپ های آموزشی اقدام می نماید که به راحتی از طریق فضای مجازی و آپارات در دسترس شهروندان است. رشت رکنا مرجان گودرزی. 

آیا این خبر مفید بود؟