ساماندهی دست‌فروشان بازار رشت

به گزارش خبرنگار رکنا رشت، شهردار رشت با تاکید بر اینکه بحث ساماندهی دست‌فروشان بازار رشت در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: در همین‌جا از بخش خصوصی و تمام سازمان‌هایی که می‌توانند به ما کمک کنند می‌خواهم با شهرداری همکاری داشته باشند تا بتوانیم موجبات ساماندهی دست‌فروشان را به نحو مطلوبی فراهم کنیم.رشت رکنا مرجان گودرزی. 

آیا این خبر مفید بود؟