اطلاعیه مهم شرکت گاز  در گیلان

به گزارش خبرنگار رکنا رشت، در همین راستا و به منظور حفظ و پایداری جریان گاز برای مشترکین خانگی، با نظر کمیته بحران استانداری گیلان و براساس تصمیمات متخذه، گاز تمامی مدارس و بانک ها و همچنین ادارات پرمصرف استان قطع شده است. بر همین اساس و مطابق با دستورالعمل ستاد مدیریت بحران استانداری و فرمانداری های هر شهرستان، انتظار می رود ادارات و دوایر دولتی ضمن مدیریت کامل مصرف گاز، یک ساعت قبل از پایان وقت اداری نسبت به خاموش نمودن سیستم گرمایشی ساختمان های خود اقدام نمایند.رشت رکنا مرجان گودرزی. 

 

آیا این خبر مفید بود؟