دبیر ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت" منصوب شد

به گزارش خبرنگار رکنا رشت، این ستاد به ریاست شهردار رشت و با هدف ایجاد درآمد پایدار و جذب گردشگر با استفاده از پتانسیل های موجود در حوزه های مختلف و نیز معرفی رشت به عنوان مقصد گردشگری با معرفی میراث طبیعی، فرهنگی و معنوی (ملموس و غیر ملموس) و فراهم آوردن رونق اقتصادی و کمک به گردش چرخه تولید و خدمات در شهر رشت با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و دولتی، اشتغالزایی و هدایت ذینفعان صنعت گردشگری به ایجاد درآمد پایدار و توسعه فضای کسب و کار در شهر تشکیل گردید و با ارائه برنامه های مدون جهت برندسازی و جذب گردشگر شهری و نگهداشت گردشگران غیر بومی در شهر رشت فعالیت خواهد نمود.رشت رکنا مرجان گودرزی. 

 

آیا این خبر مفید بود؟