جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست جمالی پور استاندار قزوین* و با حضور قبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، افضلی رئیس سازمان صمت قزوین و دبیر کارگروه تسهیل استان ، زکی زاده مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری ، نبیل مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری ، و مدیران دستگاه های اجرایی استان و بانک های عامل عضو کارگروه در حال برگزاری است.

  دراین جلسه مشکلات ۳ واحد تولیدی پوشینه بافت ، صبحانه طلایی و هفت الماس در قالب کارگروه رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .

قزوین رکنا سید مرتضی نصری 

آیا این خبر مفید بود؟