جلسه بررسی مشکلات شرکت کشاورزی و دامداری مگسال

جلسه بررسی مشکلات شرکت کشاورزی و دامداری مگسال با حضور قبادی معاون اقتصادی استاندار ، احمدپور فرماندار شهرستان آبیک ، زکی زاده مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری، سعید نبیل مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، معصومه شیشه گرها بخشدار بشاریات ، نعمتی رئیس اتحادیه دامداران استان، شاپورزاده معاون جهاد کشاورزی و منصوری معاون مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در محل شرکت برگزار شد. عمده ترین مشکل مطرح شده توسط شفیعی مدیرعامل شرکت مربوط به نحوه تامین نهاده های دامی است که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

 احمدپور فرماندار شهرستان آبیک در جلسه بررسی مشکلات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال : شهرستان آبیک جایگاه ممتازی در تولید فرآورده های  دامی دارد و باید در تخصیص نهاده ای دامی به واحدهای مستقر در این شهرستان بازنگری صورت گیرد . 

رسالت مجموعه مدیران استان و در راس آقای استاندار و تیم اقتصادی استان حمایت از واحدهای تولیدی است و به مدیران واحدهای تولیدی اطمینان کامل می دهیم که در راستای رفع مشکلات آنها گام برمی داریم .

_قبادی معاون اقتصادی استاندار در جلسه بررسی مشکلات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال که در قالب ضبط برنامه تلویزیونی جهش انجام شد گفت : جلسات مختلفی در تهران و قزوین برای تامین نهاده های صورت گرفته و پیگیر رفع مشکل هستیم تا خللی بر روند تولید صورت نگیرد . 

 یکی از راهکارهای رفع مشکل ، افزایش ذخیره نهاده های دامی بود که با کمک بخش خصوصی در حال انجام است و می تواند تحول بزرگی ایجاد کند . 

 از وزارت جهاد کشاورزی می خواهیم نسبت به تخصیص نهاده های دامی براساس میزان واحدهای دامی استان اقدام نماید . 

 شرایط کشور را همه متوجه هستند اما پیگیر جدی تخصیص سهمیه هستیم تا واحدهای تولیدی با کمترین دغدغه به تولید بپردازند . برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟