چهره ها کدخبر: 73508 ارسال پرینت 0

رکنا: برزو ارجمند با انتشار این عکس از مرحوم پدرش روز پدر را تبریک گفت و نوشت:

روز پدر به همه پدرهامبارک. پدر یعنى : پشت، پناه . پدر یعنى : مهر و تکیه گاه . پدر یعنى: پیوند دریا و آسمان . پدر یعنى : عشق بیکرانارسال نظر