چهره ها کدخبر: 21198 ارسال پرینت 0

رکنا: محسن کیایی در اینستاگرام این عکس را منتشر کرد و از همکاری جدید خود با همایون اسعدیان خبر داد و نوشت:

ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ
"ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ"
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩاﻥ ﻛﺎﺭﺑﻠﺪ ﻭ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ اﺳﻌﺪﻳﺎﻥ
و ﻫﻢﺑﺎﺯﻱ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺎﻥ اﺻﻼﻧﻲ,ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺮﻳﻨﺎﺯ اﻳﺰﺩﻳﺎﺭ.ارسال نظر