چهره ها کدخبر: 1296 ارسال پرینت 4

رکنا: لعیا زنگنه با انتشار عکسی دونفره از خودش و ثریا قاسمی وی را بانو خطاب کرد و نوشت:

بعضی از انسان‌های روزگار را مجبوری احترام بگذاری، تمام قد بایستی و چشم را از حیا برزمین بدوزی، احساس خوشبختی می‌کنی که شانس دیدن و بودن در کنار این عزیزان را داشته‌ای، بعضی ها موهبتند، بانو برازنده نام شماست.ارسال نظر