چهره ها کدخبر: 1276 ارسال پرینت 0

رکنا: برزو ارجمند عکسی قدیمی از پدر و پسرش منتشر کرد و نوشت:

وقتی جانیار کوچک بود. وقتى بابا بودارسال نظر