چهره ها کدخبر: 1119 ارسال پرینت 2

رکنا: حامد بهداد عکسی قدیمی از فیلمی را که با ناصر تقوایی در حال ساخت بود، منتشر کرد و با گلایه در توضیح این عکس نوشت:

چاى تلخ
به همراه حسین یارى
در جوار استاد ناصر تقوایى
فیلمى ارزشمند که به خاطر
کوتاه فکرى همگى ما نیمه رها شد
و کماکان این اهانت به سینما و تقوایى
ادامه دارد.ارسال نظر