چهره ها کدخبر: 1047 ارسال پرینت 0

رکنا: آرام جعفری با انتشار عکسی دسته جمعی از اجرای مهران رجبی در برنامه صندوق تشکر کرد و نوشت:

امشب برنامه تلوزیونى صندوق، با اجراى بى نظیرآقاى مهران رجبى، و در کنار همکاران عزیز قدیمى آقاى میهندوست وآقاى بیگدلى گرامى.

هفته آینده پخش میشه،امیدوارم لذت ببرید نازنینهاارسال نظر