رکنا: مأمور پلیس اوکلاهماسیتی به اتهام آزار و اذیت 13 زن و دختر جوان به 263 سال زندان محکوم شد.

«دانیل هولتسکلاو» که سه سال سابقه حضور در پلیس امریکا را داشت با سوءاستفاده از لباس و موقعیتش در قالب یک راهنما به سراغ زنان و دختران تنها می‌رفت و با بیان سخنان فریبنده و با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی قانونی آنها، طعمه‌هایش را هدف نیت شوم خود قرار می‌داد.

این مأمور 29 ساله که هرگز فکر نمی‌کرد روزی گرفتار شود، هنگام محاکمه در برابر سخنان 13 زن فریب خورده، اتهاماتش را انکار کرد اما قاضی پرونده با استناد به شواهد و مدارک موجود، جرم این مأمور تبهکار را محرز دانست و او را به اتهام 13 مورد آزار و اذیت و 36 مورد شرارت به 263 سال زندان محکوم کرد.

این مأمور پلیس که در جایگاه متهمان سکوت کرده بود و شنونده صحبت‌های وکیلش بود خواستار آزادی با قید وثیقه شد که قاضی پرونده درخواست او را نپذیرفت.

«هولتسکلاو» اوایل سال گذشته میلادی پس از بازداشت از کار برکنار شده بود.

پرونده این متهم برای اجرای حکم به زندان اوکلاهما فرستاده شد.ارسال نظر