رکنا: پلیس پاکستان می گوید زنی را به اتهام پاشیدن اسید به روی مردی که حاضر به ازدواج با او نبوده بازداشت کرده است.

بشیر احمد یکی از مقامات پلیس اسلام آباد روز جمعه گفت روز پنجشنبه مونیل مایی، زن ۳۲ ساله پاکستانی در یکی از محلات شهر مولتان به روی نامزدش صداقت علی اسید پاشیده است.بشیر احمد اضافه کرد که مصدوم برای درمان به بیمارستان ایالت پنجاب منتقل شده است.

در پاکستان اسید پاشی به روی زنان یا ارتکاب جرایم ناموسی امری غیر معمول نیست؛ اما پاشیدن اسید به روی مردان یا اقدامات خشونت آمیز از سوی زنان به ندرت رخ می دهد.

منبع: جام جمارسال نظر