رکنا: قاتل سریالی در انگلیس که به اتهام ربودن و کشتن چهار دختر نوجوان دستگیر شده، علیه پلیس به خاطر دروغگویی شکایت کرد و مدعی شد تنها 3 دختر را کشته ولی مأموران به دروغ قتل دختر چهارم را به او نسبت داده‌اند.

وکلای مرد تبهکار هم مدعی شده‌‌‌اند که این قاتل سریالی در هیچ‌یک از بازجویی‌ها به قتل دختری 13 ساله به نام میلی اعتراف نکرده اما پلیس نام این دختر را هم در لیست قربانیان این قاتل سریالی قرار داده است. یکی از وکلای مدافع این جنایتکار می‌گوید: در مدارک اداره پلیس اسکاتلندیارد، لوی (قاتل سریالی) به کشتن 3 دختر به نام آملی دلاگرانگ، مارشا مک‌دانل و کیت شیدی اعتراف کرده است ولی این مرد مدعی است پلیس برای بسته شدن پرونده او نام یک دختر 13 ساله به نام میلی را هم در لیست قربانیان این قاتل زنجیره‌ای قرار داده تا جست‌وجو برای یافتن اجساد دیگر قربانیان احتمالی پایان یابد.

این قاتل ادعا کرده که در هیچ‌یک از بازجویی‌ها به قتل میلی اعتراف نکرده است.

لوی اعتراف کرده که میلی را ربوده اما پس از شکنجه و آزار و اذیت این دختر را به خانه مادری‌اش بازگردانده است اما اطلاعات پلیس حاکی است این دختربچه هم تنها چند ساعت پس از شکنجه و آزار خفه شده و قاتل سریالی جسدش را در جایی رها کرده است.ارسال نظر