گینسی ها کدخبر: 299 ارسال پرینت 35

رکنا: یک زن جوان انگلیسی که با 14 سال آموزش پشت فرمان رکورددار آموزش رانندگی شده، همچنان با پشتکار به دنبال گواهینامه است.

«جنین مارس» 31 ساله که ساکن کنت انگلستان است از زمانی که به سن قانونی رسید جلسات آموزش رانندگی را شروع کرد.

این زن سختکوش در طول این 14 سال با صرف هزینه هنگفت 5 هزار پوندی بیش از 250 جلسه آموزش رانندگی را پشت‌سر گذاشته اما هنوز سر چهارراه خودرو را خاموش می‌کند.

آموزشگاه‌های محل آموزش این زن که دیگر با هنرجویشان رفاقت پیدا کرده‌اند برای موفقیت این زن 5 مربی مختلف در اختیارش گذاشته‌اند اما آموزش هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

این زن انگلیسی معتقد است آنقدر با پشتکار به آموزش ادامه می‌دهد تا بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد یا رکورد تازه‌ای در این زمینه ثبت کند.ارسال نظر