پرونده کدخبر: 727 ارسال پرینت 1

رکنا: مرد جوان که 12 سال پیش دست به جنایت خیابانی زده و با پرداخت دیه نجات یافته بود، 8 سال بعد در هواخواهی از پسرعمه‌اش دست به دومین قتل زد و باز از چوبه دار نجات یافت. این مرد بار هر دو بار با پرداخت دیه توانست رضایت خانواده قربانیان را جلب کند و دیروز از جنبه عمومی جرم محاکمه شد و قضات دادگاه این بار مرد خشن را به زندان و تبعید محکوم کردند.«سعید» 30 ساله 28 خرداد 82 در یک درگیری خیابانی دست به جنایت زد. وی در حالی که حکم قصاصش در دیوانعالی کشور تأیید شده بود، با گذشت 5 سال از این جنایت توانست با پرداخت دیه 80 میلیونی به اولیای‌دم رضایت آنها را جلب کند و از حکم قصاص رهایی یابد، اما این پایان ماجرا نبود.

سعید تابستان سال 90 در هواخواهی از پسرعمه‌اش در خیابان مسعودیه دست به دومین جنایت زد و «مصطفی» 21 ساله را کشت. در حالی که این مرد بار دیگر به قصاص محکوم شده بود، توانست با پرداخت دیه 180 میلیونی رضایت اولیای‌دم را جلب کند. به این ترتیب دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربان‌زاده و با حضور دو قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: با توجه به رضایت اولیای‌دم از آنجا که جرم سعید منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه شده است، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی برایش تقاضای کیفر دارم.

سپس سعید پشت تریبون دفاع ایستاد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من و پسرعمه‌ام به شیشه معتاد بودیم، به همین دلیل در یک کمپ ترک اعتیاد بستری شدیم، اما آنجا با مصطفی که او هم به شیشه معتاد بود، درگیر شدیم. درگیری ما ادامه داشت تا اینکه از کمپ بیرون آمدیم. پسرعمه‌ام با مصطفی تماس گرفته و با او قرار گذاشته بود. من هم برای آشتی دادن پسرعمه‌ام و مصطفی همراه او رفتم، اما نمی‌دانم چرا آنها بار دیگر با هم درگیر شدند. وقتی دیدم مصطفی پسرعمه‌ام را کتک می‌زند، چاقو کشیدم و چاقو ناخواسته با گردن مصطفی برخورد کرد.

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت: شیشه زندگی‌ام را تباه کرد و باعث شد کنترلی بر رفتار خودم نداشته باشم. من با التماس توانستم رضایت پدر و مادر مصطفی را جلب کنم. خانه پدری‌ام را فروختم تا توانستم پول دیه را بپردازم. من واقعا قصد قتل نداشتم و خیلی پشیمانم.

در پایان این جلسه هیأت قضایی وارد شور شد و سعید را به زندان و تبعید محکوم کرد.ارسال نظر

  • امیرکریمی ازرشت 0 0

    بقیاسلام وخسته نباشیدبه همه داغدارنی که عزیزشان رادردعواهاازدست دادندیک مثال برای این قاتل بزگواردارم یکبار جستی ملخه دوبارجستی ملخه سرسه بارمی افتی به دست چرخ فلکه