پرونده کدخبر: 21505 ارسال پرینت 7

رکنا: جوان کینه‌توز که پس از درگیری با کارگر یک رستوران وی را کشته و زندگی مخفیانه در پیش گرفته بود، توانست با گرفتن رضایت، خود را تسلیم کند تا با خیالی آسوده محاکمه شود.

به گزارش خبرنگار ما، رسیدگی به پرونده این جنایت از شامگاه سیزدهم شهریورماه سال 92 جنایت خونین در رستورانی در فرحزاد در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می‌داد یکی از مشتریان رستوران به نام کوروش با یکی از کارگران به نام معین درگیر شده و با ضربات چاقو وی را کشته و گریخته است.

تلاش برای ردیابی عامل جنایت آغاز شده بود که پلیس دریافت پسر خشن که صاحب نمایشگاه اتومبیل بود به مکان نامعلومی گریخته است. ردیابی کوروش نتیجه نداد تا اینکه با گذشت 21 ماه دوستان کوروش توانستند با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کنند و همزمان کوروش تسلیم پلیس شد. وی دیروز بمرای محاکمه از جنبه عمومی در دادگاه حضور یافت.

در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور دو قاضی مستشار تشکیل شده بود، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.

وی گفت: با توجه به رضایت اولیای دم، از آنجا که جرم کوروش منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه شده است طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی برایش تقاضای کیفر دارم.

سپس کوروش 29 ساله پشت تریبون دفاع ایستاد و در تشریح جزییات ماجرا گفت: آن شب مشروب خورده و مست بودم که به رستورانی که مشتری همیشگی آنجا بودم رفتم و ماشینم را مقابل رستوران پارک کردم. همان موقع معین که کارگر رستوران بود به من اعتراض کرد و گفت نباید ماشین را اینجا پارک کنم. ما با هم درگیر شدیم و من که عصبانی شده بودم از رستوران خارج شدم. سوار ماشین به سمت خانه می‌رفتم که در اتوبان یادگار یک ماشین به گلگیر ماشینم زد و فرار کرد. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم تصمیم گرفتم به رستوران برگردم و کارگر جوان را ادب کنم. دوباره به رستوران برگشتم و سراغ معین را گرفتم. صاحب رستوران که دوست صمیمی‌ام بود برای اینکه مرا آرام کند گفت معین بیرون رفته است اما چند دقیقه بعد از یکی از کارگران رستوران شنیدم معین در اتاق کارگرها درحال استراحت است. چاقویی را که در ماشین داشتم برداشتم و به اتاقک کارگران رفتم و چندین ضربه به او زدم.

وی در حالی که سر به زیر انداخته بود، ادامه داد: باور کنید من حال طبیعی نداشتم و نمی‌دانم چرا دست به چنین کاری زدم. من همان موقع فرار کردم و به خانه مجردی‌ام رفتم و دوستانم را خبر کردم. من به پیشنهاد دوستانم وسایلم را جمع کردم و به شمال کشور فرار کردم. دو روز بعد بود که فهمیدم معین در بیمارستان جان سپرده است. من 21 ماه در شهرهای مختلف آواره بودم و فقط تلفنی با خانواده‌ام ارتباط داشتم تا اینکه دوستانم با من تماس گرفتند و گفتند با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کرده‌اند. همان موقع بود که به تهران برگشتم و تسلیم شدم.

وی گفت: با گذشت این مدت، هنوز هم نمی‌دانم چرا دست به چنین کاری زدم. من قبلا هرگز چاقوکشی نکرده بودم. حالا خیلی پشیمانم و از هیات قضایی تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و کوروش را طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی به زندان و 80 ضربه شلاق به خاطر شرب‌خمر محکوم کرد.ارسال نظر