رکنا: اعضای یک باند بزرگ زمین خواری با دایر کردن بنگاه معاملاتی املاک، یک دفتر و استخدام چندین نفر اقدام به شهرک سازی و نام گذاری یک شهرک و فروش قطعات این شهرک به بیش از دوهزار نفر کرده بودند.

دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف یک باند بزرگ زمین خواری در کرمان خبرداد و گفت: اعضای این باند با دایر کردن بنگاه معاملاتی املاک ، یک دفتر و استخدام چندین نفر به شهرک سازی و نام گذاری یک شهرک و فروش قطعات این شهرک به بیش از دوهزار نفر اقدام کرده بودند.
در پی جمع آوری اخباری مبنی بر فعالیت یک باند که با دایر کردن بنگاه معاملاتی املاک و یک دفتر و استخدام چندین نفر اقدام به شهرک سازی و نام گذاری یک شهرک و فروش قطعات این شهرک به بیش از دوهزار نفر نموده بودند ، برخورد با باند مذکور در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت.
درادامه تحقیقات مشخص شد که این شهرک موهوم بر روی اراضی دولتی شکل گرفته است و بیش از دو سوم اراضی فروخته شده متعلق به دولت است اعضای این باند تاکنون بیش از دوهزار قطعه اراضی را به افراد مختلف به قیمت های گزافی فروخته که غالب این اراضی دولتی هستند.
اعضای این باند برای فریب خریداران و جلب توجه افراد اقدام به چاپ بیع نامه و مهر برجسته و نقشه تفکیکی جعلی نموده و از این طریق به طرف معامله القا می کردند که املاک دارای اعتبار لازم هستند.
دادستان عمومی وانقلاب کرمان گفت: باند مذکور نقشه شهرک موهوم را که در آن در مانگاه ، مدرسه، فضای سبز ، سینما و سایر امکانات شهری لحاظ شده بود را جهت فریب به خریداران نشان تا از این طریق به آنان اطمینان داده که زمین های خریدار شده در بهترین موقعیت قراردارند .
وی در ادامه بیان کرد: ارزش زمین های دولتی که توسط این باند به فروش رسیده بیش از 700صد میلیارد ریال است . رئیس این باند هم اکنون بازداشت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.ارسال نظر