رکنا: ضرب و جرح رتبه دوم جرائم در استان کرمان را به خود اختصاص داده است.

یدالله موحد - رئیس کل دادگستری استان کرمان - در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با موضوع خشونت گفت: برای پیشگیری از جرم سه محور شامل پیشگیری فرهنگی اجتماعی، وضعی و قضایی و کیفری را مدنظر قرار می‌دهند.

وی افزود: جامعه ما به نوعی درگیر خشونت شده است که شامل توهین یا ضرب و جرح است و آمارها نشان می‌دهد استان کرمان از حیث فراوانی خشونت رفتاری شامل ضرب و جرح رتبه دوم را بعد از جرم سرقت را دارد.

موحد افزود: این آمار در 19 استان مشابه با استان کرمان است و در دیگر استان‌ها جرم ضرب و جرح رتبه اول و سرقت رتبه دوم را دارند.

رئیس شورای قضایی استان کرمان ادامه داد: اجرای برنامه خوب برای پیشگیری از جرایم مورد تأکید است و سازمان‌ها و نهادها در زمینه وظایف ذاتی خود باید اقدامات لازم در این بخش را انجام دهند.

موحد با اشاره به اینکه با مطالعات علمی دقیق می‌توان راه‌کارهای پیشگیری از جرم را ارائه کرد، افزود: تقویم جرایم عمدی نشان می‌دهد زمانی که نوجوانان و جوانان از درس و مدرسه فارغ می‌شوند، آمار خشونت افزایش می‌یابد.ارسال نظر