رکنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از صدور حکم 6.3 میلیارد ریالی برای 3 پرونده قاچاق استان کردستان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، منوچهر رستمی گفت: یک متخلف برای نگهداری یک دستگاه کامیون قاچاق توسط شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیجار به پرداخت 3 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و حکم تحویل کامیون قاچاق با توجه به مجهول المالک بودن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در مورد رای دو پرونده قاچاق گوشی تلفن همراه نیز گفت: در یکی از این پرونده ها متخلف برای حمل 470 دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند و 324 کارتن خالی گوشی به پرداخت یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ضبط کالاها محکوم شد.

همچنین در پرونده دیگری عامل قاچاق 448 گوشی ولوازم جانبی و کارتن به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. گفتنی است کالاهای مکشوفه به نفع دولت ضبط شد.ارسال نظر