رکنا: باید در خصوص اشتغال زندانیان بومی آزاد شده در شهرستان تدبیری اندیشیده شود چراکه عدم اشتغال به کار زندانیان آزاد شده ، زمینه ساز تکرار جرم است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، سیدعلی اصغر رفاهی ضمن حضور در جمع اعضای شورای شهر شهرستان میبد با هدف تبیین اهداف و برنامه پیشگیرانه مرتبط با این شهرستان ، افزود : ‌برخی از زندانیانی که دوره محکومیت خود را طی کرده اند واقعاً اصلاح شده و بدنبال شروع زندگی سالم و جدیدی هستند اما اینکه همه ، این افراد را از خود برانند و شغلی هم به آنها داده نشود می تواند زمینه ساز تکرار جرم در فرد باشد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد شهرداری می تواند در کارهای خدماتی، ساختمانی، گلخانه ها و... حداقل بخشی از این افراد را جذب و تحت پوشش قرار دهد. فضای شهر باید یک فضای پیشگیرانه باشد و این فضا را می توان از طریق نصب بنر با موضوعات پیشگیرانه درسطح شهر، نصب دوربین های سرعت سنج، سخنرانی روحانیون از منابر و مساجد و با بهره گیری از حضور قضات وکارشناسان قضایی در مدارس، مساجد، هیئت ها و سایر اجتماعات شهرستان ایجاد کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان میبد در خصوص دعاوی خانوادگی و رتبه پنجم این شهرستان در میان سایر شهرستانهای استان، ابراز داشت: اعضای شورای شهر می توانند با پشتیبانی مادی و معنوی از مرکز تحکیم بنیان خانواده در شهرستان میبد، زمینه را برای حضور مشاورین قوی و با تجربه در شهرستان و در نهایت کاهش آمار طلاق ، فراهم کنند.

رفاهی پیشگیری از وقوع جرم را از سیاست های اصلی نظام دانست و تأکید کرد : تکلیف شرعی و قانونی بر دوش هر فردی است که در این خصوص کاری انجام دهد و وظیفه ای را بر دوش گیرد.

شایان ذکر است جلسه فوق العاده شورای شهر میبد به منظور بررسی راه های کاهش جرم وآسیب در این شهرستان با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد برگزار و ضمن ارائه آمارهای جرائم در این شهرستان، مباحث مهم حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی نیز تبیین شد.ارسال نظر