رکنا: پرونده فساد 100 میلیارد تومانی به دادسرا ارسال شده است.

«ناصر سراج» میزان در ارتباط با آخرین وضعیت فردی که 100 میلیارد تومان از وزارت نفت گرفته و اکنون به کانادا پناهنده شده است، اظهارکرد: پرونده این فرد به دادسرا ارسال شده است و در مرحله تحقیق قضایی قرار دارد.

براساس گزارش میزان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از کشف یک فساد 100 میلیارد تومانی که عامل آن به کانادا فرار کرده خبرداده بود و گفت: درحال حاضر حدود 60 میلیارد تومان از اموال وی شناسایی شده است.

وی همچنین در گفتگو با روزنامه حمایت گفته است: فرد مذکور خانه‌ها و ماشین‌های آخرین سیستم داشته که اقدامات خوبی برای شناسایی و بازگرداندان اموال وی به ایران صورت گرفته است.ارسال نظر