رکـنا : 9سال است ازدواج کرده‌ام و یک دختر 6 ساله دارم. حدود 3 سال است همسرم مهریه خود را که 614 عدد سکه است، به اجرا گذاشته و حدود 30 تومان از حساب بانکی من که توقیف بوده برده است و قطعه باغی داشته‌ام که آن را توقیف کرده‌اند و سند آن عادی است که قبل از شکایت همسرم آن را به نام مادرم زده و قاضی قبول نکرده و آن را توقیف کرده است.

من باید چکار بکنم؟ آیا می‌توانم دخترم را پیش خودم نگهداری کنم؟

گرفتن دختر و جدا کردن طفل از مادر مشکلات شما را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی بر مشکلات افزوده می‌شود. مع‌الوصف قانونا تا 7 سال اولویت نگهداری و حضانت طفل با مادر است. پس از پایان مدت مذکور می‌توانید به دادگاه خانواده دادخواست بدهید تا از مادر طفل سلب حضانت شود، ولی در صورت سلب حضانت مادر حق ملاقات به مادر می‌دهند.ارسال نظر