رکـنا : من 39 ساله و همسرم 34 ساله هستیم. یک فرزند داریم. من طالب بچه دوم هستم، ولی قبول نمی‌کند و چند بار بدون هماهنگی به خانه برادر خود رفته است. اختلاف ما داشتن بچه دوم و همچنین دخالت‌های خانواده اوست.

ایشان 8 سال پیش جراحی شکم کرد که دکتر آن زمان به او توصیه کرد باردار نشود و احتیاط کند. مسأله ما کم‌کم دارد حاد می‌شود و منجر به اختلافات شدید شده است. آیا ایشان می‌تواند بگوید نه بچه‌دار می‌شوم و نه تو حق داشتن بچه داری؟ ایشان خانه‌دار است و هیچ مساله‌ای برای نگهداری بچه وجود ندارد. آیا می‌شود زن دومی برای بچه اختیار کرد؟ این کار قانونی و شرعی است؟

در اینگونه امور که مربوط به نحوه زندگی خصوصی زن و شوهر است، باید با گفت‌وگو توافق حاصل شود و لذا راهکار قانونی در این زمینه وجود ندارد. برای ازدواج دوم اگر شرط ضمن عقد مبنی بر اجازه از همسرتان را امضا کرده باشید، نمی‌توانید بدون موافقت همسرتان ازدواج دوم کنید، در هر صورت موضوع قابل طرح در دادگاه است.ارسال نظر