رکـنا : خانه ویلایی با متراژ 50 متر خریداری کردم. در مبایعه‌نامه قرار شد در تاریخ مشخص خانه توسط فروشنده که خود در همان منزل سکونت دارد به من تحویل شود.

در این چند روز حس خوبی نسبت به فروشنده ندارم، چون به من تلفنی اطلاع داد که نمی‌توانم در این تاریخ خانه پیدا کرده و تخلیه کنم. حال سوال من از محضر شما این است که اگر در پایان این تاریخ خانه را با بهانه مختلف تخلیه نکرد، چه کاری باید انجام بدهم و چه مدت زمان در صورت شکایت به مراجع قضایی می‌برد. خاطرنشان می‌شوم چون قیمت خانه‌های ارائه شده در بنگاه‌های با مجوز رسمی بالاتر بود، بنگاهی که ما به آنجا مراجعه کردیم و مبایعه‌نامه تنظیم شده فاقد پروانه کسب است. لطفا مرا راهنمایی کنید تا چه کاری از نظر قانونی باید انجام دهم؟

شما می‌توانید طبق شرایط مندرج در مبایعه‌نامه دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به انجام تعهد مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کنند تا متناسب با وقت دادگاه به خواسته شما رسیدگی شود. حتما بنگاهی که فاقد پروانه کسب باشد، نمی‌تواند کد رهگیری برای مبایعه‌نامه شما اختصاص دهد.ارسال نظر