رکـنا : قولنامه منزلی که اجاره کرده بودیم (18 میلیون رهن) به اصرار همسرم به نام او کردم (قبلا به نام خودم بود) و او همان روز با وکالت‌نامه طلاقی که قبلا از من گرفته بود.

از من طلاق گرفت (قبلا به دلیل قهر همسرم از منزل حاضر به پذیرش خواسته‌اش برای وکالت طلاق شدم). آیا می‌توانم مبلغ رهن را از او پس بگیرم؟

اگر با دلایل قانونی اثبات کنید که سند به صورت صوری به نام همسرتان تنظیم شده و آن پول (مبلغ رهن) فی‌الواقع به مالکیت مشار‌الیه در نیامده، می‌توانید برای استرداد آن طرح دعوی کنید و به طور کلی چون ادعای شما خلاف اصل و مغایر یک سند است، اثبات قضیه به عهده شماست.ارسال نظر