رکـنا : پدرم در سال 76 مقدار مالی به من داده که بسیار کمتر از ارث واقعی من است .

از من کاغذی با رودربایستی مبنی بر اینکه تو سهم ارث خود را گرفته‌ای و هیچ حقی در آینده نداری، امضا گرفته است و در سال 89 پدرم فوت شده و اکنون برادرانم به استناد آن کاغذ مدعی هستند که من هیچ سهمی در ارث پدری خودم ندارم. آیا حق من به استناد آن کاغذ ضایع شده است. لطفا راهنمایی کنید.

سهم‌الارث بعد از فوت تعلق می‌گیرد. چنانچه ثابت کنید نوشته غیرقانونی از شما گرفته است، قابلیت رسیدگی قضایی دارد.ارسال نظر