رکـنا : پدرم نگهبان یک کارخانه خصوصی بوده که شب حین شیفت کاری، ایشان دچار افزایش فشار خون شده و به علت عدم وجود درمانگاه یا هیچ کادر پزشکی در آن کارخانه، فشار خون ایشان کنترل نشده و منجر به سکته مغزی شده است، لذا ایشان پس از 37 روز بستری در آی‌سی‌یو بیمارستانی فوت شده‌اند. آیا هم‌اکنون می‌توانیم از کارفرما شاکی شویم؟

مسؤولیت کارفرما منوط به احراز تقصیر وی و عدم رعایت اصول ایمنی کار بوده که با رسیدگی قضایی و جلب نظر کارشناس و بازپرس اداره کار مشخص می‌شود.ارسال نظر