رکـنا : حدود 3 سال است که جدا شده‌ام، همسر سابقم در دادگاه خانواده متعهد شد به پرداخت۲۰ سکه و ماهانه مبلغ 100 هزار تومن نفقه پسرم که تحت حضانت من است، اما تاکنون هیچ وجهی از ایشان به ما پرداخت نشده است.

یک برگ سفته هم که به امضای خودش و ضمانت پدر و مادرش که هر دو مستمری‌بگیر هستند از ایشان گرفته‌ام، آیا می‌توانم اقدامی کنم؟

بله، هم برای تعهد قانونی که پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزند خود است و هم با استناد تعهد وی در دادگاه و هم به استناد سفته که سند تجاری است، شما حق مطالبه نفقه فرزند مشترک را دارید.ارسال نظر