رکنا: قانون به زن حق می‌دهد که انجام وظایف زناشویی را به دریافت مهریه موکول کند؛ اما با توجه به دشوار بودن تحققِ تمام و کمال این شرطِ قانونی که عدالت و مصلحت خانواده را به چالش می‌کشد، برخی فقها در این مورد نظر اجتهادی خاص خود را دارند. کارشناسان در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان، به تشریح آن پرداخته‌اند.

پرسش یک دانشجوی حقوق :
باسلام خدمت کارشناسان و اساتید بزرگوار حقوق. سوال اول: در خصوص حق حبس، باید مهریه کامل پرداخت شود یا با دادن اعسار زوج و قبول دادگاه و تقسیط مهر، حق حبس ساقط می‌شود؟

اما پاسخ کارشناسان:
پاسخ کارشناس: در خصوص سوال اول باید بیان داشت که مطابق قانون، حق حبس از حقوق قانونی زن است؛ بنابراین وی می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از انجام وظایفش در مقابل شوهر خودداری کند؛ البته به شرطی که حق حبس برای زوجه ایجاد شده باشد.(مثلاً مهر حال باشد.)
این در حالی است که قانون را می‌بایست در چارچوب عدالت و نیز بر اساس فلسفه هر موضوعی، و به طور خاص تفسیر نمود. به عبارت دیگر مصلحت خانواده ایجاب می‌نماید که زن وشوهر در کنار هم به زندگی ادامه دهند. درست است که زن به مجرد نکاح مالک مهریه می‌گردد و می‌تواند آنرا مطالبه کند، اما چنانچه قائل به باقی ماندن حق حبس زن تا زمان تادیه تمامِ مهریه از جانب شوهر باشیم، امری خلاف عدالت و مصلحت خانواده می‌باشد؛ چه اینکه تادیه مهریه برای مردی که تمکن مالی ندارد، سال‌ها به طول خواهد انجامید؛ لذا بنا بر نظر اجتهادی برخی فقها باید بیان داشت که همزمان با پرداخت اولین اقساط از مهریه توسط زوج، زوجه نیز مکلف به تمکین خواهد بود.ارسال نظر