رکـنا : سوال من در خصوص شکایت از خانمی است به دلیل شباهت وی با فردی که در سال گذشته برای ایشان مزاحمت ایجاد کرده و با توجه به اظهارات شاکی می‌خواسته او را خفه کند.

در آن زمان پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده و قاضی دستور چهره‌نگاری را صادر کرده است. یک روز صبح که با اتوبوس به محل کار خودم می‌رفتم این خانم با زدن سیلی داخل اتوبوس به وی و پاره کردن پیراهن و فحاشی و اعلام اینکه این فرد مرا پارسال می‌خواسته خفه کند مرا متوقف کرد. آیا این خانم که هیچ شاهدی هم نداشته می‌تواند این موضوع را اثبات کند؟ من هیچگونه سابقه کیفری ندارم. لطفا راهنمایی‌های لازم در خصوص اثبات حق خود و عدم اثبات اظهارات شاکی را در اسرع وقت مبذول کنید.

طبق قانون اصل بر برائت است، یعنی هیچکس مجرم نیست و افراد از هر‌گونه بزهی مبرا هستند و مجرمیت و گناهکاری آنها باید ثابت شود، لذا اصل بر بی‌گناهی شماست. شاکیه باید ادعای خود را ثابت کند که نتیجه آن نیز بر اساس رسیدگی‌های قضایی مشخص می‌‌شود.ارسال نظر