رکـنا : حدود 2 ماه پیش منزلی را در یک دفتر املاک رهن و اجاره کردم، اما اخیرا متوجه شدیم دفتر املاک غیر‌قانونی بوده و مالک اعلام کرده ملک را در یک دفتر رسمی دیگر به صاحب املاک غیرقانونی اجاره داده و وی با این کار و جعل امضا از افراد متعدد پول زیادی را جمع‌آوری کرده و متواری شده است.

در دادسرا از متهم شکایت کرده‌ایم، اما مالک به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و می‌خواهد حکم تخلیه بگیرد. هر چند اجاره ماه اول را نیز دریافت کرده، با توجه به 10 میلیونی که نزدش بیعانه است و ادعای عسر و حرج من امکانش هست شورا 8-7 ماه اجازه دهد در منزل بمانیم تا با مبلغ ودیعه تهاتر کند و از سوی دیگر به ما فرصتی دهد شاید متهم را پیدا کنیم یا پولی فراهم کنیم برای خانه جدید؟

در متن سوال اشاره کرده‌اید مالک اجاره‌بهای ماه اول را دریافت کرده است، بنابراین شما را به عنوان مستأجر قبول دارد به هر حال در صورت طرح دعوی در مرجع قضایی شما در موعد مقرر حاضر شده و همه مطالب و مدافعات خود را مطرح کنید تا تصمیم شایسته اتخاذ کنند.ارسال نظر