رکـنا : خودرویی را 2 سال پیش به یک نفر فروختم و در دفتر‌خانه وکالت به خریدار داده‌ام که نسبت به تعویض پلاک و تنظیم سند اقدام کند، ولی تازه متوجه شدم نه تعویض پلاک و نه انتقال سند را انجام داده است و دسترسی به خریدار هم ندارم. چکار باید بکنم؟

خودرو با سند عادی فروخته شده و سند رسمی وکالت هم به خریدار داده شده تا پلاک را تعویض و سند رسمی انتقال به نام خود تنظیم کند، بنابراین شما مسؤولیتی ندارید و در صورت مراجعه خریدار به واحدها و مراجع ذی‌ربط مراحل انتقال رسمی با توجه به وکالت اعطایی انجام خواهد شد.ارسال نظر