رکـنا : مدت 2 ماه است که همسرم بدون عذر شرعی خانه را ترک کرده و پیش مادرش در شهرستان دیگر رفته و چندین‌بار ریش‌سفید فرستادم،

ولی حاضر نشده بیاید و مهریه را از طریق ثبت به اجرا گذاشته و تلفن خودش را خاموش کرده و اجازه ملاقات با تنها فرزند دخترم را نمی‌دهند و تازه دادخواست الزام به تمکین داده‌ام.

دادخواست تمکین را پیگیری کنید تا به حکم برسد و با صدور اجرائیه الزام او را به بازگشت و تمکین بخواهید و در مورد ملاقات فرزند هم می‌توانید دادخواست ملاقات به دادگاه خانواده محل اقامت همسرتان را بدهید تا دادگاه حکم به ملاقات با زمان و مکان معین بدهد و آن را اجرا کند.ارسال نظر