رکـنا : من مالک یکی از واحدهای آپارتمان 20 واحدی هستم، یکی از مستأجران سگ و گربه دارد و من به دلیل مسائل شرعی آن شدیدا معترض هستم. راهی دارد شکایت کنم؟

چنانچه نگهداری حیوانات مذکور برای شما مزاحمت ایجاد می‌کند، می‌توانید به دادسرای محل شکایت کنید.ارسال نظر