رکـنا : من به مدت یک سال است که ازدواج کرده‌ام. قبل از ازدواج مشغول به تحصیل بودم و همسرم با علم به این مطلب که دانشجوی رشته پرستاری بودم، ادامه تحصیل مرا بلا‌مانع دانسته و پذیرفته بودند، اما بعد از گذشت مدت کوتاهی از ازدواج ایشان مانع ادامه تحصیل من شدند. ایشان با ادعای این مطلب که خانه مال من است و من اختیار خانه را دارم، در زمانی که سر کار حضور داشتند در منزل را به روی من قفل می‌کردند.

در این مدت تمام خرید منزل را انجام می‌دادند، اما پول یا وجه نقدی به عنوان نفقه یا خرجی به من (جز 100 هزار تومان) نداده‌اند. ایشان همچنین از رفت و آمد من به منزل تمام فامیل سببی، نسبی و حتی پدر و مادر جلوگیری کرده‌اند و در زمان بیماری و بارداری از بردن نزد پزشک خودداری کرده‌اند. حال من قصد جدایی از ایشان را دارم. لطفا مرا راهنمای کرده که دادخواست طلاق را چگونه و بر اساس چه مدارکی تنظیم و ادعا کنم؟

با توجه به اینکه در حقوق ایران حق طلاق با مرد است زن برای طلاق باید عسر و حرج خود را اثبات کند. عسر و حرج شرایط سختی است که زوجه (زن) در آن قرار دارد، یکی از آن موارد عدم پرداخت نفقه از طرف زوج به زوجه به مدت 6 ماه است. شما باید به عنوان ترک انفاق از ایشان در دادسرای محل زندگی مشترک یا محل اقامت ایشان شکایت کنید، در صورتی که بعد از صدور حکم هم نفقه پرداخت نشود، می‌توانید به همین دلیل دادخواست طلاق خود را بدهید، البته این موارد در شرایطی است که شما بخواهید حق و حقوق مالی خود را مطالبه کنید، در غیر این صورت با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست طلاق و بخشش یک مال که می‌تواند تمام یا قسمتی از مهریه یا یک مال دیگر باشد، به همسرتان طلاق خود را بگیرید (بخشش مال) برای اثبات کراهت شما نسبت به همسرتان است.ارسال نظر