رکـنا : مستاجر پس از سپری شدن بیش از چهل روز از موعد تخلیه (با تلاش فراوانی که برای حل مسالمت‌آمیز مساله انجام دادیم) منزل را تخلیه و تحویل نمی‌دهد. لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه به حق خود برسیم؟

به شورای حل اختلاف محل مراجعه و حسب مورد (بر اساس اجاره‌نامه تنظیمی) درخواست یا دادخواست تخلیه مطرح کنید.ارسال نظر