رکـنا : خانمی 50 ساله‌ام که مدت 8 سال است شوهرم غیبت دارد و هیچ نفقه‌ای نمی‌دهد و فرزندانم را هم برده است.

از او خبری ندارم. درخواست طلاق غیابی دادم، بعد یک سال پیگیری دادخواستم رد شد. گفتند علت آن عدم دادخواست نفقه است. آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا چون من درخواست نفقه نکرده‌ام قاضی می‌تواند ادعای مرا کذب خوانده و رأی منفی دهد؟ اگر از قاضی یا وکیل خود شکایت داشته باشم به کجا مراجعه کنم؟

عدم پرداخت نفقه هنگامی به استناد ماده 1129 قانون مدنی از موجبات طلاق محسوب می‌شود که زوج به موجب رأی قطعی به پرداخت نفقه معوقه محکوم شده باشد و در راستای آن اجرائیه صادر شده باشد، ولی با وجود آن امکان وصول محکومٌ‌به وجود نداشته باشد، آنوقت مورد مذکور می‌تواند از مصادیق دلیل طلاق تلقی شود. لازم به توضیح است اگر تنها دلیل شما از طرح دعوی طلاق عدم پرداخت نفقه بوده، چون شما نتوانسته‌اید از رأی مذکور تخلف زوج را ثابت کنید، قاضی می‌تواند حکم به رد دعوی طلاق صادر کند. برای شکایت از قاضی باید به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنید و برای شکایت علیه وکیل باید به دادسرای رسیدگی به تخلفات وکلا مراجعه کنید.ارسال نظر