رکـنا : 3 سال پیش ازدواج کردم، ولی بعد چند ماه جدا شدیم.

ولی بعد چند ماه جدا شدیم. حالا هم سربازم. می‌خواستم بپرسم می‌توانم از شرایط سرپرست خانواری استفاده کنم، چون یکی از شرایط انتقال از شهرستان به تهران است. یارانه‌ام رو هم تکی دریافت می‌کنم. خودم باید کار کنم و کمک مالی نمی‌توانم از کسی بگیرم خیلی ضروری است که تهران بیام، چطور باید اقدام کنم؟

ظاهرا منظور سوال‌کننده آن است که سرپرستی پدر یا مادر پیر خود یا خواهر مجرد خود را قبول کند تا از مزایای سربازی سرپرستی آنان برخوردار شود. به نظر می‌رسد اگر منظور سوال‌کننده آن باشد به نظر اینجانب وی می‌تواند به عنوان سرپرست خانوار و مزایای مربوطه از جمله انتقال به شهرستان محل سکونت خود برخوردار شود.ارسال نظر