رکنا: فرآیند ارزیابی و ارزشیابی مشارکت در طرح اجرایی پیشگیری از نزاع و خشونت تعریف شده و امیدواریم این طرح به زودی در شورای پیشگیری از جرم استان تصویب و جهت اجرا به نهادهای متولی ابلاغ شود.

«غلامرضا باغ شیرین» با اشاره به ضرورت پیشگیری از خشونت و ضرب و جرح عمدی اظهار کرد:خشونت به عنوان یک آسیب اجتماعی و ضرب و جرح به عنوان یکی از عناوین مجرمانه حجم فراوانی از پرونده های واصله به مراجع قضایی و آمار جمعیت کیفری را بخود اختصاص داده است.

وی درباره آمار ورودی پرونده‌های واصله در زمینه جرم ضرب و جرح گفت: در سال گذشته بیش از هفت هزار پرونده با این عنوان مجرمانه به مراجع قضایی واصل و نزدیک به 15درصد از آمار زندانیان استان به واسطه نزاع و ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می‌برند.

باغ شیرین در تشریح ارکان محتوایی طرح اجرایی پیشگیری از نزاع و خشونت تصریح کرد: خوشبختانه در طرح اجرایی پیشگیری از وقوع جرم نزاع و درگیری دسته‌جمعی و ایراد ضرب و جرح عمدی برای اغلب نهادها و سازمان های متولی دراین حوزه تعریف سهم شده و فرآیند ارزیابی و ارزشیابی مشارکت نیز بنوعی درنظر گرفته شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: کلیات این طرح در ماه جاری و در شورای پیشگیری از جرم استان تصویب و جهت اجرا به نهادهای متولی ابلاغ شود.


ارسال نظر