رکنا: حکم پرونده متهمان بیمارستان خمینی شهر قطعی نیست و اقدام رسانه‌ها در خصوص انتشار جزئیات حکم خلاف قانون است.

در حالی حکم متهمان پرونده بیمارستان خمینی‌شهر اوایل هفته جاری صادر شد که طبق گفته خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان جزئیات این حکم قابل انتشار نیست و تا 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

این در حالی است که صبح امروز برخی از سایت‌ها با انتشار تصاویری از جزئیات حکم مدعی شده بودند که پزشک و پرستار و سوپروایزر به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند.

صبح امروز احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری اصفهان درباره انتشار جزئیات این حکم گفت: رای قطعی هنوز صادر نشده است.

وی ادامه داد: ممکن است این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی تغییر کند و اقدام رسانه‌ها در خصوص انتشار جزئیات حکم خلاف قانون است.


ارسال نظر