رکنا: 243 مورد فوت ناشی از حوادث کار از ابتدای سال جاری تا کنون به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 321 نفر اعلام شده بود 3/24 درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، تا پایان آبان ماه امسال 243 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 321 نفر اعلام شده بود 3/24 درصد کاهش یافته است.

بنابر این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در 8ماه نخست امسال 241نفر مرد و 2 نفر زن بوده است.در آبان ماه امسال نیز تعداد فوت ناشی از حوادث کار با 3/8 درصد کاهش نسبت به آبان سال قبل 22 نفر اعلام شده است.

طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شوند : حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ میدهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ میدهند. با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی،اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور هستند که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.


ارسال نظر