رکنا: جعفری دولت آبادی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده بخش های مختلف دارد و اگر تصور بر این است که با این کیفرخواست پرونده خاتمه پیدا می کند اشتباه است.

جعفری دولت آبادی در حاشیه دومین همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با پرونده بابک زنجانی اظهار کرد:این پرونده بخش های مختلفی دارد و مراحل مختلفی دارد و از این جهت که برخی گفته اند کیفرخواست جامع نبوده شاید منظورشان این حرف بوده است این پرونده جوانب و سطوح مختلفی دارد و تحقیقات از ابعاد مختلف و وزرای سابق در وزارت نفت و سازمان های دیگر انجام شده است پرونده آنها تکمیل می شود و در فرصتی به دادگاه ارسال می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستان به موضوع هفته نامه یالثارات ورود می کند یا خیر؟ گفت: تخلفات مطبوعاتی دو بخشی است که بخشی از آن مستلزم شکایت فرد می باشد.

وی افزود: برای همه مواردی که اهانتی صورت می گیرد افراد می توانند شکایت کرده و براساس قانون مطبوعات جرم اعلام شود بنابراین اگر دادستانی ورود نکند ذینفع می تواند شکایت خود را مطرح کند.

دولت آبادی با بیان اینکه مطبوعات در بیان عقاید آزاد هستند گفت: به همین خاطر عدم ورود ما به برخی مسائل و شکایت ها به منزله عدم حق ورود شاکی به موضوع نیست و همانطور که گفتم شکایت های مطبوعاتی دارای دو بخش است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از تاسیس دادسرای انرژی خبر داد و افزود: دادسرای انرژی که شامل موضوعات نفتی به طور غیررسمی تشکیل شده است.

وی در خصوص راه اندازی دادسرای ورزش نیز گفت: در راستای افتتاح دادسرای ورزش انتظار می رفت استقبال بیشتری صورت گیرد علاوه بر این باید بگویم دادسرای پولی و بانکی در آستانه افتتاح است و سرپرست آن نیز تعیین شده است بنابراین عمده مشکل ما در خصوص راه اندازی دادسراها مشکل ساختمان است.

جعفری دولت آبادی به موضوع تغییر نام دادسرای زمین خواری اشاره و تصریح کرد: نام این دادسرا به حمایت از انفال به ثروت های عمومی تغییر داده شده است و این دادسرا در حال حاضر با 3 قاضی تشکیل و سرپرست نیز دارد اگرچه این دادسرا افتتاح رسمی نشده است اما به کار خود با قوت ادامه می دهد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص موضوع استعلامات انتخاباتی نیز گفت: تا این لحظه هرچه استعلام بوده است را جواب داده ایم.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به این سوال که آیا خود شما نیز در جلسه بعدی دادگاه بابک زنجانی حضور دارید یا خیر؟ گفت: بنده نیز در آن حضور دارم.

وی در ارتباط با پرونده بیمارستان پارسیان گفت: پرونده بیمارستان پارسیان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است؛ اما اجازه بدهید در دادگاه بابک زنجانی به آن بپردازیم.ارسال نظر