رکنا: قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نهادهای متولی به منظور حل معضل اعتیاد گفت: تصمیم‌گیری درخصوص کودکان معتاد و محروم از تحصیل اقدامی مهم در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

«رسول نامی» در چهارمین نشست شورای هماهنگی سمن‌ها گفت: اعتیاد به واسطه خسارت‌هایی که به جامعه و فرد وارد می‌سازد، بسیار سخت قابل جبران است، لذا برای افراد معتاد در درمان بیماری علاوه بر سم زدایی می بایست جهت بازسازی روانی، اجتماعی و خانوادگی آن نیز همت مضاعف صورت گیرد و بایستی مورد حمایت جامعه و خانواده قرار گیرد در غیراینصورت افراد ممکن است مجدداً به اعتیاد روی آورند.

نامی در ادامه افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی این استان و همجواری با کشور افغانستان و پاکستان که از مهمترین معابر ورودی مواد مخدر به کشور است، استان ما را با خطر جدیدی مواجه نموده است. با توجه به چنین شرایطی بایستی تمامی سازمانها و نهادهای متولی در حوزه مبارزه با مواد مخدر نسبت به رفع معضل اعتیاد بویژه درمیان کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، به منظور فراگیری آموزش و تحصیل آنها از تمامی ظرفیتها و دستگاه‌های متولی استفاده کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به وجود کودکان معتاد فاقد هویت و فاقد سرپرست در استان بایستی با همکاری نهادهای مربوطه تدبیری اندیشیده و نسبت به نجات اینچنین کودکان از چنگال اعتیاد و تشویقشان در جهت تحصیل، اقدامات مؤثری بعمل آید.


ارسال نظر