رکنا: کارشناسان وکیل‌آنلاین در پاسخ به پرسشی درباره تعهد مکتوب یک زن برای بخشیدن نفقه‌اش، در این باره توضیحی داده‌اند که مطالعه آن را به همه زوج‌ها پیشنهاد می‌کنیم.

پرسش مطرح شده در این بخش این است:
با سلام. در پرونده‌ای، مرد با ارائه یک نوشته که زن هم آنرا قبول دارد، مدعی است زن حق نفقه خود را ساقط کرده است.
آیا زوجه می‌توانسته با دادن این نوشته به مرد، حق نفقه خود را ساقط کند؟ در واقع آیا این عمل زن واجد اثر حقوقی است؟ یا چون پرداخت نفقه تکلیف مرد است و ساقط کردن آن از سوی زن خلاف مقتضای عقد است، در نتیجه عمل زن باطل است؟
پاسخ کارشناس: در پاسخ به این سوال باید بیان داشت که نوع عقد ازدواج (دائم یا موقت) مهم است. به عبارت دیگر مطابق قانون در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است؛ بنابراین در عقد موقت زن حق نفقه نخواهد داشت؛ مگر با توافق طرفین.
در ادامه باید بیان داشت که تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است. لذا قابل اسقاط به نظر نمی‌رسد و هر قرارداد مخالف آن، خواه قبل از نکاح باشد یا بعد از آن، باطل است.


ارسال نظر