رکنا: ادا کردن حق نظارت دادستان، منوط به دفاع فعال و مؤثر دادیاران دفاع از کیفرخواست است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران طی نشستی با سرپرست و دادیاران دفاع از کیفرخواست دادسرای عمومی تهران، به بررسی مشکلات مرتبط با حضور نمایندگان دادستان در جلسات محاکم دادگاه پرداخت.
وی ضمن اشاره به نقش‌های مختلف دادستان در قوانین، که برخورد سخت و قاطع در مقابله‌ با جرایم است، چهره‌ نظارتی دادستان را از نوع نرم‌افزاری دانست که از طریق دادیاران دفاع از کیفرخواست اعمال می‌شود و در سرنوشت پرونده‌های کیفری تأثیرگذار است.
جعفری دولت آبادی نقش دادیاران دفاع از کیفرخواست را به میزان‌الحراره‌ای‌ تشبیه کرد که دادستان از آن طریق از اقدام‌ها و تصمیمات دادگاه و دادسرا و چگونگی رسیدگی در مراجع قضایی آگاه می‌شود و از این طریق می‌تواند وضعیت موجود را رصد کند.
وی هدف از تشکیل واحد دفاع از کیفرخواست در دادسرای عمومی تهران را اشراف بر وضعیت رسیدگی در دادگاه‌ها اعلام کرد و از نمایندگان دفاع در دادگاه‌ها خواست نظارت تام دادستان بر محاکم را محقق سازند و در تبیین نتیجه‌ چنین نظارتی اظهار داشت: این نظارت موجب اطمینان از این امر است که دادگاه‌ به وظایف خود عمل می‌نماید و داسرا نیز نباید از انجام تکالیف مقرر قانونی خود غافل شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که تدبیر دادستانی بر تمرکز دفاع از کیفرخواست در یک واحد، با هدف تسریع در اطلاع‌رسانی به دادستان پیرامون جلسات رسیدگی در دادگاه اتخاذ شده است، اظهار داشت دادستان در پایان هر روز باید از تعداد جلسات تشکیل شده، جلسات تجدید وقت شده، آراء صادره و وضعیت رسیدگی آگاه شود.
دکتر جعفری دولت آبادی در اهمیت موارد پیش گفته، نقش نمایندگان دادستان را به مانیتور پلیس تشبیه کرد که با نظارت بر سطح شهر، وضعیت آن را رصد می‌نماید و از دادیاران دفاع خواست در مورد نواقض موجود در کیفرخواست‌ها، نحوه‌ رسیدگی و اقدامات دادگاه تمرکز کنند.
وی در کنار این ساختار متمرکز برای دفاع از کیفرخواست، به فلسفه‌ی ایجاد دفاتر واحدهای مستقل در برخی نواحی از جمله دادسرای جرایم اقتصادی و کارکنان دولت پرداخت که ناشی از با اهمیت پرونده‌ها است و تلفیق این دو شیوه را به شرط آن که موجب دور شدن از هدف اصلی حضور نمایندگان دادستان در دادگاه نشود، بلامانع دانست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از دفاع انفعالی برخی دادیاران در دادگاه‌ها اظهار داشت ادا کردن حق نظارت دادستان، منوط به دفاع فعال و مؤثر دادیاران دفاع از کیفرخواست است.
وی با اعلام این که لازم است شاخص‌هایی برای گزارش‌های نمایندگان تعریف شود تا این گزارش‌ها واجد حداقل‌های لازم باشند، به برخی شاخص‌های ضروری مانند ذکر عنوان کامل اتهام و دادسرای صادر کننده کیفرخواست، تعداد شکات، وضعیت و اظهارات متهم، آثار و پیامدهای اقدامات متهم اشاره کرد. دادستان تهران در توضیح ضرورت توجه به عنوان اتهامی و وصف آن گفت: مسلماً پی‌گیری پرونده سرقت مقرون به‌ آزار یا سرقت مسلحانه از سوی دادستان ضروری است و لذا در گزارش‌ها وصف اتهام ذکر شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ذکر موارد نقص کیفرخواست در گزارش‌ها را الزامی خواند و از دادیاران خواست موارد عدم اعزام زندانی به جلسه‌ی دادگاه و احکام مشتمل بر مجازات‌های خفیف و نامناسب را در گزارش خود قید کنند.
دادستان تهران در پایان جلسه در تأکید بر اهمیت دادیاران دفاع از کیفرخواست اظهار داشت: زبان دادستان باید برّا، قلم وی قوی، حضور در محاکم مقتدرانه و نظارت فعالانه باشد.


ارسال نظر